İHA AKADEMİSİ SAVUNMA VE HAVACILIK alanında sayısız projeyi ülkemize kazandırmıştır. Son yıllarda artan havacılık ve savunma sanayine endeksli olarak İHA AKADEMİSİ eğitim alanında faaliyetler göstermektedir.

İHA SAVUNMA üretim, satış, tamir, bakım, onarım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İHA HAVACILIK ileri teknolojileri milli ve özgün olarak tasarlamaya odaklanarak sonuç odaklı düşünen ve motivasyonu yüksek ekip ruhumuz; Ar-Ge ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle dinamik bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz

İha savunma ve havacılık olarak tecrübeli ve yenilikçi yaklaşıma sahip çalışanlarımızla müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye çalışmaktayız.

Vizyonumuz

Savunma ve havacılık sektöründe, yüksek teknolojiye sahip sistem geliştiren güvenilir bir dünya şirketi olmak.

Kalite Politikamız

Şirketimiz için verimliliği ön planda tutarak, uluslararası mükemmel ürün ve servis sağlayıcı olmak.

Müşteri memnuniyetinin, değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam, doğru ve zamanında karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincinde olan şirketimiz, daima en son teknolojiyi sunarak, sürekli gelişimi ve değişimi ilke edinmiştir.

Bilişim sektöründe çalışanlarımızın katılımı ile teknolojik çözüm ve servis kalitesiyle lider bir kuruluş olmak,

Eğitimlerin sürekliliğiyle ekibimizin katkılarını artırmak,

İş ortaklarımızla birlikte işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi artırmak, sürekli iyileştirmek ve kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymaktır

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Firmamız hizmetleri ile ilgili üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

BGYS Politikamızın Amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:  Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır